Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (informatikai szakkör)

Vendégelőadó az IKT matematika szakkörön

A támop 3.1.4. projekt keretében tartott az „Informatika a tanulásban” szakkör résztvevőin kívül 9-12. osztályos tanulók jelentkeztek, akik a későbbiekben szeretnének felsőbb tanulmányokat végezni. Néhány résztvevő véleménye szerint Vadvári Tibor előadó nagyon érdekesen mutatta be a matematika megjelenését...

Vendégelőadó az IKT matematika szakkörön

Bemutató óra témája: Egyenlet megoldási módszerek
Ikt eszközök: interaktív tábla, számítógép, projektor
Használt szoftver: Mozaik tankönyvkiadó elektronikus tankönyv mozaBook
Előadó: Lóránd Éva

CAD szakkör

A szakköri foglalkozásokon megismerkedtünk az iparban széles körben használt számítógépes modellezés alapjaival. Megtanultuk, hogyan készíthetjük el egy alkatrész számítógépes modelljét...

Zala megye történelme, kultúrája

A rendelkezésre álló órák során megismerkedünk Zala megye történelmével, irodalmával, a göcseji nyelvjárás sajátosságaival, a zalai táj gasztronómiájával, népzenével, népi tánccal, népviselettel. Ellátogatunk a Göcseji és a Falumúzeumba is, valamint vendégelőadókkal tesszük színesebbé a szakkört. (Pl. előadó a levéltárból, a Göcseji Múzeumból, a Zalai Táncegyüttes táncosai közül pár lelkes fiatal.)

Fotó, grafika, dizájn szakkör

Fényképezni mindenki tud. A legjobb fotográfusok körébe viszont kevesen tartoznak.
A szakkör célja, hogy a tanulókkal megismertesse a fényképezés lehetőségeit, a képalkotás szabályait. Nem ugyan az egy fotót „elkattintani” vagy tudatosan megkomponálni és helyesen exponálni. Lehet szó akár iskolai ünnepélyről, osztálykirándulásról vagy családi eseményekről.

Informatika szakkör

Szakköröm célja, hogy a pályázat befejezése után is legyen iskolánkban egy olyan tanulócsoport, akik egy kicsit más szemmel tekintenek a számítógép adta lehetőségekre. Céljuk nem „csak” az érettségi követelmények megszerzése, hanem a sokoldalú, kreatív felhasználás...

Informatika a tanulásban

A szakkör célja: a matematika népszerűsítése, a matematikai logika, logikus gondolkodás fejlesztése, alkalmazása, kreativitás, önálló feladat megoldási képesség fejlesztése, a matematika és más tantárgyak, tudományok (pl: informatika) kapcsolatának keresése, megvilágítása, sikerélmény biztosítása a tanulók számára.

Iskolatörténet digitalizálva

A digitális átállás című szakkör célja az iskolatörténeti anyag digitalizálása, 21. századi formában történő megőrzése. A bedigitalizált, lefényképezett dokumentumokat a későbbiekben különféle adatbázisokban szeretnénk kereshetővé tenni. Elsőként az iskola dolgozói és tanulói számára biztosítanánk hozzáférést. Ebben a formában a dokumentumok könnyen kereshetők, bármilyen iskolai tevékenységhez hozzáférhetők, felhasználhatók...

Legújabb képgalériák

Esettanulmány (17)
2015.04.08.
Eszközbeszerzés (62)
2015.04.08.

Elérhetőségeink:

Címünk:

8900 Zalaegerszeg,
Gasparich u. 27.

Telefonszámunk:

06-92 596-372

E-mail címünk:

info@ganz-munkacsy.hu

OM azonosító:

037650

KLIK azonosító:

184008

Alapítványok adószámai:

Ganz Ábrahám Diákalapítvány

18955400-1-20

"Munkácsy Szakközépiskoláért" Alapítvány

18958410-1-20